Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Vittvätt flytande
  6. Tvättmedel Flytande Vittvätt 750ml Grumme

Tvättmedel Flytande Vittvätt 750ml Grumme

Varumärke

Grumme

Produktinformation

Flytande Vittvätt. Tvättar effektivt rent redan vid 40 grader och är skonsamt mot miljön. Låg dosering och räcker upp till 21 tvättar. Miljömärkt med Svanen och Vegan Society. Kartongen är producerad av mer än 90% förnybara råvaror och certifierad av Carbon Neutral. Panta din Grumme-förpackning genom att ladda ner Bower-appen! Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. AnvändningFlytande tvättmedel

Övrig information

FörvaringRumstemperatur

Tvättmedel Flytande Vittvätt 750ml Grumme

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar