Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Tvättmedel Flytande Vittvätt 750ml Grumme

Varumärke

Grumme

Produktinformation

Flytande Vittvätt. Tvättar effektivt rent redan vid 40 grader och är skonsamt mot miljön. Låg dosering och räcker upp till 21 tvättar. Miljömärkt med Svanen och Vegan Society. Kartongen är producerad av mer än 90% förnybara råvaror och certifierad av Carbon Neutral. Panta din Grumme-förpackning genom att ladda ner Bower-appen! Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Tvättmedel Flytande Vittvätt 750ml Grumme