Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Flytande vittvätt

Varumärke

ICA

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Flytande vittvätt