Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Vittvätt flytande
  6. Tvättmedel White refill 920ml A+

Tvättmedel White refill 920ml A+

Varumärke

A+

Produktinformation

A+ White refill flytande tvättmedel är med sin innovativa formula perfekt för fläckborttagning och tvätt i vardagen. A+ tvättar strålande rent varje gång och ger ett perfekt resultat även vid låga temperaturer. A+ White är Svanenmärkt och utvecklad speciellt för vita kläder, så att intensiteten i de vita kläderna bevaras. Produkten innehåller inget blekmedel och är effektiv redan vid 30 grader. Dosera rätt i förhållande till nedsmutsning och vattenhårdhet. Överdosering bidrar inte till renare tvätt och är skadligt för miljön. Sänk temperaturen under normala tvättprogram för att skydda miljön. Förpackningen är tillverkad av 100% återvinningsbart monomaterial. Refill finns i storleken 920 ml. Låg dosering räcker upp till 23 tvättar. Orsakar allvarlig ögonirritationVID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.P102 Förvaras oåtkomligt för barnP101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård,P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel White refill 920ml A+

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar