Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Badrumsrengöring
  5. Rengöringstabeltt Badrum refill 2-p SINI

Rengöringstabeltt Badrum refill 2-p SINI

Varumärke

SINI

Produktinformation

Badrumsrengöringen tar effektivt bort kalk och rost tack vare surhetsgraden. Ditt badrum blir skinande rent och får samtidigt en härlig doft av nystädat.Det här miljövänliga setet innehåller:2 x rengöringstabletter för badrummet med en doft av lavendel. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna.Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Rengöringstabeltt Badrum refill 2-p SINI

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar