Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Badrumsrengöring
  5. Spray Badrum 750ml Ajax

Spray Badrum 750ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Ajax Bathroom är effektiv mot kalk och vattenmärken. Perfekt mot bland annat tvålrester och kan också användas på golv. 'Easy cleaning'-teknologi underlättar för en omedelbar rengöring och inget behov av att skölja av produkten efter. Produkten är miljömärkt och innehåller 99% ingredienser av naturligt ursprung. Återvinningsbar flaska och spraymunstycke. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Används i väl ventilerat utrymme.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Spray Badrum 750ml Ajax

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar