Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Köksrengöring
  5. Rengöringstablett Kök refill 2-p SINI

Rengöringstablett Kök refill 2-p SINI

Varumärke

SINI

Produktinformation

Köksrengöringen passar utmärkt för kladd och fett i köket. Det här citrondoftande rengöringsmedlet neutraliserar lukter och tar bort smutsfläckar. Det här miljövänliga setet innehåller:2 x rengöringstabletter för köket med en doft av citron. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna.Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Rengöringstablett Kök refill 2-p SINI

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar