Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt pulver
  6. Essential Color pulver A+

Essential Color pulver A+

Varumärke

A+

Produktinformation

A+ Essentiel Color tvättpulver för färgade plagg är ett Svanenmärkt tvättmedel som tvättar rent och tar bort tuffa fläckar. A+ Essentiel Color ger ett utmärkt resultat samtidigt som det är skonsamt mot färgerna i dina kläder. Effektiv redan vid 30 grader. Dosera rätt i förhållande till nedsmutsning och vattenhårdhet. Överdosering bidrar inte till renare tvätt och är skadligt för miljön. Sänk temperaturen under normala tvättprogram för att skydda miljön. Använd inte på siden eller ull. Orsakar allvarliga ögonskador.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Essential Color pulver A+

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar