Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Fläckborttagning
  5. Förbehandlingsmedel PowerGel 200ml Miljömärkt Vanish

Förbehandlingsmedel PowerGel 200ml Miljömärkt Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

Vanish Gold Power Gel Förbehandling är en extra koncentrerad fläckborttagning och har ett helt nytt gnuggverktyg som gör gelen ännu effektivare.Den tar bort fläckar effektivt från dina kläder. Parfymfri och Svanmärkt. Användningstips: - Följ alltid tvättinstruktionerna. - Säker för färger och vita plagg vid användning enligt tillverkarens instruktioner. - Kontrollera färgbeständigheten genom att prova produkten på en ej framträdande eller dold yta av tyget. Skölj och låt torka. - Gnugga inte på chokladfläckar. - Använd inte på ull, silke eller läder. - Använd inte på behandlade ytor - till exempel trä, metall etc. - Använd inte på kläder där endast kemtvätt rekommenderas. Innehåller: C12-14 Paret-7,Svavelsyra, mono-C 12-14 alkyl estrar,natriumsalter. Orsakar allvarliga ögonskador.P264 - Tvätta ätta kontaminerade kroppsdelar grundligt efter användning.Förvaras oåtkomligt för barnVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Använd skyddshandskar /ögonskydd / ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Användning1. Vrid för att öppna.2. Tryck ut på fläckar och gnugga i cirklar.3. Låt verka i max 5 minuter.4. Tvätta som vanligt.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Förbehandlingsmedel PowerGel 200ml Miljömärkt Vanish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar