Startsida ica.se

Förbehandlingsmedel PowerGel 200ml Miljömärkt Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

Vanish Gold Power Gel Förbehandling är en extra koncentrerad fläckborttagning och har ett helt nytt gnuggverktyg som gör gelen ännu effektivare.Den tar bort fläckar effektivt från dina kläder. Parfymfri och Svanmärkt. Användningstips: - Följ alltid tvättinstruktionerna. - Säker för färger och vita plagg vid användning enligt tillverkarens instruktioner. - Kontrollera färgbeständigheten genom att prova produkten på en ej framträdande eller dold yta av tyget. Skölj och låt torka. - Gnugga inte på chokladfläckar. - Använd inte på ull, silke eller läder. - Använd inte på behandlade ytor - till exempel trä, metall etc. - Använd inte på kläder där endast kemtvätt rekommenderas. Innehåller: C12-14 Paret-7,Svavelsyra, mono-C 12-14 alkyl estrar,natriumsalter. Orsakar allvarliga ögonskador.Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.Ha förpackningen eller etiketten nära till hands om du måste söka läkarvård.P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Förbehandlingsmedel PowerGel 200ml Miljömärkt Vanish