Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Handdiskmedel
  5. Handdisk citrus 500ml ICA

Handdisk citrus 500ml ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Handdiskmedel Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Handdisk citrus 500ml ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar