Startsida ica.se

Luftfräschare Spray Lavender 300ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Air Wick Aerosol Lavender 300mlAir Wick 6 i 1 aerosol eliminerar lukt och fräschar upp. 100% naturligt drivmedel.-Eliminerar lukt och fräschar upp-100% naturligt drivmedel-Omedelbar effekt - verkar inom några sekunder-Varar i upp till 1 timme-Premium doft-Inspirerad av eteriska oljorAir Wick Aerosol håller länge och eliminerar starka lukter effektivt. Använd den när du har gäster eller till vardags för att eliminera dålig lukt och hålla det fräscht hemma. Låt sinnena njuta av en frisk, blommig doft av lavendel. Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.Skyddas från solljus.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Luftfräschare Spray Lavender 300ml Air Wick