Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Blue Active Flower WC-block WC Bref 50g

Blue Active Flower WC-block WC Bref 50g

Varumärke

WC Bref

Produktinformation

WC Bref Power Active Flower fungerar som en luftfräschare för ditt badrum med en 4-i-1 funktions formula;- Antikalkformula- Smutsskydd- Rengörande skum- Extra frisk doftProdukten är även certifierad som barnsäker. Irriterar huden.Orsakar allvarliga ögonskadorAnvänd skyddshandskar/ögonskydd.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Blue Active Flower WC-block WC Bref 50g

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar