Startsida ica.se

Platinum Original 500ml YES

Varumärke

YES

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Platinum Original 500ml YES