Startsida ica.se

Handdiskmedel Aromatics Lemon 520ml YES

Varumärke

YES

Produktinformation

YES diskmedel ger en skinande ren disk och fyller ditt kök med en lätt, fräsch doft. Prova också YES Platinum All in One diskmaskinstabletter för skinande ren disk och diskmaskin. Orsakar allvarlig ögonirritation Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismerFörvaras utom räckhåll för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Handdiskmedel Aromatics Lemon 520ml YES