Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Toalettrengöring
  5. Toalettrengöring Fresh Discs Colour 36 Milliliter Duck

Toalettrengöring Fresh Discs Colour 36 Milliliter Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Tvätta händer grundligt efter användning. AnvändningHåll ögonen på småbarn när de är nära toaletten. Endast för användning i toaletter.

Övrig information

FörvaringFörvaras oåtkomligt för husdjur.

Toalettrengöring Fresh Discs Colour 36 Milliliter Duck

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar