Startsida ica.se

WC-Sticks Lime 5-p Domestos

Varumärke

Domestos

Produktinformation

Domestos WC Sticks Lime 5-p motverkar kalk och beläggningar. Hygieniskt att använda. Lägg Domestos Fresh WC Sticks direkt i behållaren under spolknappen och få fräsch doft och grönt vatten vid varje spolning. Passar till IFÖ-toaletter med spolknappssymbolen. Orsakar allvarliga ögonskador.Innehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

WC-Sticks Lime 5-p Domestos