Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Spraystärk 435ml Verda

Spraystärk 435ml Verda

Varumärke

Verda

Produktinformation

Verda spraystärk är en stärkspray baserad på naturstärkelse. Den underlättar vid strykning och motverkar även statisk elektricitet. Verda spraystärk använder du för stärkning av exempelvis skjortor, blusar, dukar eller gardiner, och ger dina textilier en fin lyster. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Förvaras oåtkomligt för barn.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.P102 Förvaras oåtkomligt för barnFår inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Spraystärk 435ml Verda

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar