Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Spraystärk 435ml Verda

Varumärke

Verda

Produktinformation

Verda spraystärk är en stärkspray baserad på naturstärkelse. Den underlättar vid strykning och motverkar även statisk elektricitet. Verda spraystärk använder du för stärkning av exempelvis skjortor, blusar, dukar eller gardiner, och ger dina textilier en fin lyster. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.Rökning förbjuden.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Spraystärk 435ml Verda