Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Rengöring tvättmaskin 250ml Dr Beckmann

Rengöring tvättmaskin 250ml Dr Beckmann

Varumärke

Dr Beckmann

Produktinformation

Med Dr.Beckmanns tvättmaskinsrengöring, som innehåller aktivt kol, kan du ge din tvättmaskin en grundlig djuprengöring. Tack vare sin hygieniska friskhetsformula tar den även bort dålig lukt i tvättmaskinen. Använd tvättmaskinsrengöring regelbundet för en ren maskin och en fräsch tvätt! Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Rengöring tvättmaskin 250ml Dr Beckmann

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar