Startsida ica.se

Toalettrengöring WC Blått 1-p 40ml Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismerHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Toalettrengöring WC Blått 1-p 40ml Duck