Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Toalettrengöring WC Blått 1-p 40ml Duck

Toalettrengöring WC Blått 1-p 40ml Duck

Varumärke

Duck

Produktinformation

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Förvaras oåtkomligt för barn.Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Toalettrengöring WC Blått 1-p 40ml Duck

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar