Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Spray Multi Action Ajax 750ml

Spray Multi Action Ajax 750ml

Varumärke

Ajax

Produktinformation

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Undvik kontakt med ögonen.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Spray Multi Action Ajax 750ml

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar