Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Spray Multi Action Ajax 750ml

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.Vid förtäring, kontakta genast läkareFörvaras oåtkomligt för barn.
Spray Multi Action Ajax 750ml