Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Luftfräschare Refill Mystical garden 250ml Air Wick

Luftfräschare Refill Mystical garden 250ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

- Doft av solmogna hallon, blommande rosor och marshmallows - Air Wick Freshmatic Automatic Spray är särskilt utformad för att ge ditt hem varaktig doft - Lättanvänd. Sätt bara i sprayrefillen så släpper den batteridrivna enheten ut en fräsch, lätt doft med jämna mellanrum efter tidsinställning. - Du kan välja mellan tre tidsinställningar 7,5, 15 eller 30 minuter. Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.Innehåller: Natriumperkarbonat.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 ºC.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömdbehållare.Får inte utsättas för värme, heta ytor,gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Luftfräschare Refill Mystical garden 250ml Air Wick

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar