Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Rengöringsmedel Badrum Spray 750ml Miljömärkt Ajax

Rengöringsmedel Badrum Spray 750ml Miljömärkt Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Effektiv mot kalk och gör hygieniskt rent. Perfekt mot bland annat tvålrester. Dessutom är produkten miljömärkt. Orsakar allvarliga ögonskador.Förvaras oåtkomligt för barnVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Rengöringsmedel Badrum Spray 750ml Miljömärkt Ajax

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar