Startsida ica.se

Maskindisktabletter Allt i ett parfymfri 50-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationVID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Maskindisktabletter Allt i ett parfymfri 50-p ICA