Startsida ica.se

Tvättmedel Fintvätt Milt parfymerat Flytande 500ml Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

ICA Skona Fintvättmedel dun, ull & silke. Vårt populära miljömärkta fintvättmedel för ull, silke och dun finns i flaska om 500 ml. Flaska av förnybar råvara av sockerrör. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Tvättmedel Fintvätt Milt parfymerat Flytande 500ml Miljömärkt ICA Skona