Startsida ica.se

Flytande Kulörtvätt 750ml ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

ICA Basic Tvättmedel Kulör flytande för färgade kläder. Räcker till 19 tvättar med mjukt vatten. Miljömärkt med EU Ecolabel. Orsakar allvarlig ögonirritationVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Flytande Kulörtvätt 750ml ICA Basic