Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt flytande
  6. Flytande Kulörtvätt 750ml ICA Basic

Flytande Kulörtvätt 750ml ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

ICA Basic Tvättmedel Kulör flytande för färgade kläder. Räcker till 19 tvättar med mjukt vatten. Miljömärkt med EU Ecolabel. Orsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritaion: Sök läkarhjälp. Innehåll: CitronsyraVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Flytande Kulörtvätt 750ml ICA Basic

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar