Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Svamp med schampo 3-p Hall Miba

Svamp med schampo 3-p Hall Miba

Varumärke

Hall Miba

Produktinformation

Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.Använd skyddshandskar.Undvik kontakt med ögonen.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation:Får inte utsättas för temperaturer över 50 °CSök läkarhjälp.

Svamp med schampo 3-p Hall Miba

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar