Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Vittvätt flytande
  6. Tvättmedel White flytande 3600ml A+

Tvättmedel White flytande 3600ml A+

Varumärke

A+

Produktinformation

A+ White flytande tvättmedel är med sin innovativa formula perfekt för fläckborttagning och tvätt i vardagen. A+ tvättar strålande rent varje gång och ger ett perfekt resultat även vid låga temperaturer. A+ White är Svanenmärkt och utvecklad speciellt för vita kläder, så att intensiteten i de vita kläderna bevaras. Produkten innehåller inget blekmedel och är effektiv redan vid 30 grader. Dosera rätt i förhållande till nedsmutsning och vattenhårdhet. Överdosering bidrar inte till renare tvätt och är skadligt för miljön. Sänk temperaturen under normala tvättprogram för att skydda miljön. Flaskan är gjord av 99% återvunnen plast och är 100% återvinningsbar. Finns i storlekarna 880ml, 1,52l, 1,6l, 2,2l, 3,6l. Orsakar allvarlig ögonirritation.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel White flytande 3600ml A+

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar