Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Vittvätt flytande
  6. Tvättmedel White flytande 880ml A+

Tvättmedel White flytande 880ml A+

Varumärke

A+

Produktinformation

A+ White flytande tvättmedel är med sin innovativa formula perfekt för fläckborttagning och tvätt i vardagen. A+ tvättar strålande rent varje gång och ger ett perfekt resultat även vid låga temperaturer. A+ White är Svanenmärkt och utvecklad speciellt för vita kläder, så att intensiteten i de vita kläderna bevaras. Produkten innehåller inget blekmedel och är effektiv redan vid 30 grader. Dosera rätt i förhållande till nedsmutsning och vattenhårdhet. Överdosering bidrar inte till renare tvätt och är skadligt för miljön. Sänk temperaturen under normala tvättprogram för att skydda miljön. Flaskan är gjord av 99% återvunnen plast och är 100% återvinningsbar. Finns i storlekarna 880ml, 1,52l, 1,6l, 2,2l, 3,6l. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Tvättmedel White flytande 880ml A+

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar