Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Tvättkapslar
  6. Tvättkapslar Vittvätt 14-p Miljömärkt Via

Tvättkapslar Vittvätt 14-p Miljömärkt Via

Varumärke

Via

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Läs etiketten före användning.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Tvätta händer grundligt efter användning.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Tvättkapslar Vittvätt 14-p Miljömärkt Via

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar