Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Tvättkapslar
  6. Tvättkapslar Kulörtvätt Oparfymerad 16-p ICA

Tvättkapslar Kulörtvätt Oparfymerad 16-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Färdigdoserade tvättkapslar som gör det enklare att dosera och som förenklar! Parfymfri. Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.Förpackningen ska vara väl tillsluten.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras svalt. AnvändningDOSERING: Med tvättkapslar är det enkelt att dosera rätt. Följ bara tabellen för rätt antal kapslar. (1 kapsel 20g = 19ml.) Tvätten blir inte renare av för mycket tvättmedel men det belastar miljön. 80 procent av Sveriges hushåll har mjukt vatten. Är du osäker kolla med din kommun. GÖR SÅ HÄR: Ta inte sönder tvättkapseln. Placera hela kapseln längst in i tvättmaskinen. Fyll på med tvätt och starta programmet. Tvättkapseln är effektiv redan från 30°C.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättkapslar Kulörtvätt Oparfymerad 16-p ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar