Startsida ica.se

Tvättkapslar Kulörtvätt Oparfymerad 16-p ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Färdigdoserade tvättkapslar som gör det enklare att dosera och som förenklar! Parfymfri. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar hudenVID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Förvaras svalt.P233 Behållaren ska vara väl tillsluten

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättkapslar Kulörtvätt Oparfymerad 16-p ICA