Startsida ica.se

Tvättmedel Flytande Kulörtvätt Lindblomma 750ml Grumme

Varumärke

Grumme

Produktinformation

Flytande Kulörtvätt med doft av Lindblomma. Tvättar effektivt rent redan vid 30 grader och är skonsamt mot färger och miljön. Låg dosering och räcker upp till 21 tvättar. Miljömärkt med Svanen och Vegan Society. Kartongen är producerad av mer än 90% förnybara råvaror och certifierad av Carbon Neutral. Panta din Grumme-förpackning genom att ladda ner Bower-appen! Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård.

Tvättmedel Flytande Kulörtvätt Lindblomma 750ml Grumme