Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt flytande
  6. Kulörtvätt flytande 2l ICA

Kulörtvätt flytande 2l ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Svanenmärkt parfymfritt tvättmedel som är effektivt från 30 grader, bevarar färgerna. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Kulörtvätt flytande 2l ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar