Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Kulörtvätt flytande 2l ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Förvaras oåtkomligt för barn.
Kulörtvätt flytande 2l ICA