Startsida ica.se

Kulör & vittvätt flytande parfymfri 750ml ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Kulör & vittvätt flytande parfymfri 750ml ICA Skona