Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt flytande
  6. Sporttvätt Tvättmedel Flytande 750ml Miljömärkt ICA

Sporttvätt Tvättmedel Flytande 750ml Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Ett parfymfritt, flytande tvättmedel för tränings- och funktionskläder som tar bort dålig lukt. Rekommenderad av Astma och allergiförbundet. Miljömärkt. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Sporttvätt Tvättmedel Flytande 750ml Miljömärkt ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar