Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Sporttvätt Tvättmedel Flytande 750ml Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Ett parfymfritt, flytande tvättmedel för tränings- och funktionskläder som tar bort dålig lukt. Rekommenderad av Astma och allergiförbundet. Miljömärkt. Orsakar allvarlig ögonirritation.Ha förpack-ningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Sporttvätt Tvättmedel Flytande 750ml Miljömärkt ICA