Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Fläckborttagning
  5. Fläckborttagning Pulver Pink 0% 440g Vanish

Fläckborttagning Pulver Pink 0% 440g Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

Fantastisk fläckborttagning på första försöketVanish 0% Fläckborttagning Pulver kan användas till både vita och färgade kläder och passar på vanliga textilier som bomull och polyester.0% Parfym0% Färgämnen0% Optiska blekmedelHar du en fläck på kläderna som du inte tror att du kan få bort? Vanish 0% Fläckborttagning Pulver innehåller Oxi Powerlift, som tar bort alla sorters fläckar, allt från de som du tydligt kan se till de svårare fläckarna som kan vara dolda. Skadligt vid förtäring.Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRLEN/läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.Använd skyddshandskar/ögonskydd/ ansiktsskydd.Tvätta händer grundligt efter användning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköljaVid förtäring, kontakta genast läkare.

Fläckborttagning Pulver Pink 0% 440g Vanish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar