Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Fläckborttagning
  5. Fläckborttagning Pulver Pink 0% 440g Vanish

Fläckborttagning Pulver Pink 0% 440g Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

Fantastisk fläckborttagning på första försöketVanish 0% Fläckborttagning Pulver kan användas till både vita och färgade kläder och passar på vanliga textilier som bomull och polyester.0% Parfym0% Färgämnen0% Optiska blekmedelHar du en fläck på kläderna som du inte tror att du kan få bort? Vanish 0% Fläckborttagning Pulver innehåller Oxi Powerlift, som tar bort alla sorters fläckar, allt från de som du tydligt kan se till de svårare fläckarna som kan vara dolda. Irriterar huden.Orsakar allvarliga ögonskadorFarligt vid förtäring.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRLEN/läkare.Använd ansiktsskydd/skyddshandskar/skyddskläder.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderne.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Fläckborttagning Pulver Pink 0% 440g Vanish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar