Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. De-icer 0,5l Kemetyl

De-icer 0,5l Kemetyl

Varumärke

Kemetyl

Produktinformation

T-Blå® De-Icer fungerar som en flytande isskrapa, ett mycket praktiskt och bekvämt sätt att avlägsna frost på vindrutan. Underlätter framförallt när det är mycket kallt och svårt att få bort frost från bilrutan. Avisningsspray smälter effektivt isen på vindrutan och övriga bilrutor. Innehåller återfrysningsskydd. På så sätt ger den en bättre sikt och säkrare bilfärd. Särskilt framtagen för att undvika skador på torkarblad, gummitätningar och lack. H373 kidneys Kan orsaka njurskador genom lång eller upprepad exponering.Farligt vid förtäring.Förvaras oåtkomligt för barn.P314 Sök läkarhjälp vid obehag.Innehållet/behållaren lämnas till enlighet med lokala bestämmelser.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.Inandas inte damm.

Övrig information

Länkar Säkerhetsdatablad

De-icer 0,5l Kemetyl

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar