Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Maskindiskmedel
  5. Maskindisktabletter
  6. Ultimate All in 1 Disktabletter 35-p Finish

Ultimate All in 1 Disktabletter 35-p Finish

Varumärke

Finish

Produktinformation

Finish Ultimate All In 1 - ultimat diskkraft och strålande glans på första försöket - varje gång. Avancerad formula med ACTIVBLU Technology(TM) - effektiv för att bryta ner alla typer av matrester, även envisa torkade rester efter 24 timmar - utan behov av försköljning. Vår Ultimata prestanda med 15% lägre kemisk vikt jämfört med Finish traditionella pressade pulvertabletter* *Genomsnitt jmf. Finish Power. Rekommenderad av ledande diskmaskinstillverkare. Orsakar allvarlig ögonirritation.Innehåller: Benzisothiazolinone, Linalool. Kan orsaka en allergisk reaktion.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Ultimate All in 1 Disktabletter 35-p Finish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar