Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Maskindiskmedel
  5. Maskindisktabletter
  6. Ultimate All in 1 Disktabletter 65-p Finish

Ultimate All in 1 Disktabletter 65-p Finish

Varumärke

Finish

Produktinformation

Innehåller Subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälpVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Ultimate All in 1 Disktabletter 65-p Finish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar