Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Maskindiskmedel
  5. Maskindisktabletter
  6. Original All in One 63st YES

Original All in One 63st YES

Varumärke

YES

Produktinformation

Yes Original All in One diskmaskinstabletter är effektiva även mot intorkat fett och ger en skinande ren disk. Yes kombinerar vätska och pulver i en enda kraftfull kapsel. Det ytterst lättlösliga höljet löses upp fort så att kapseln kan börja rengöra och utföra sitt jobb. Och de är så enkla att använda! Ingen uppackning behövs, lägg dem bara i diskmaskinens diskmedelsbehållare. Orsakar allvarliga ögonskadorInnehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktionAnvänd ansiktsskydd/skyddshandskar/skyddskläder.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Original All in One 63st YES

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar