Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Luftfräschare Aerosol Fresh Lemom 300ml Glade

Luftfräschare Aerosol Fresh Lemom 300ml Glade

Varumärke

Glade

Produktinformation

Innehåller Methylchloroisothiazolinone:Methylisothiazolinone (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.Brandfarlig aerosol.Trycksatt behållare: Kan sprängas vid uppvärmningTrycksatt behållare: får inte punkteras eller brännas, gäller även efter användningFörvaras oåtkomligt för barnSkyddas mot solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°FSpraya inte på öppen låga eller annan antändningskällaHåll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden

Luftfräschare Aerosol Fresh Lemom 300ml Glade

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar