Startsida ica.se

Flytande Handtvättmedel 750ml Grumme

Varumärke

Grumme

Produktinformation

Grumme Parfymfri handtvätt passar utmärkt för ömtåliga plagg så som ull, siden, stickat, virkat, linne, viskos och mikrofiber Orsakar allvarlig ögonirritation.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Flytande Handtvättmedel 750ml Grumme