Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt flytande
  6. Kulör o vittvätt morgonsol 1.5l ICA Skona

Kulör o vittvätt morgonsol 1.5l ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Vårt bästa tvättmedel, nu i större förpackning. Orsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barnHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölj.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Kulör o vittvätt morgonsol 1.5l ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar