Startsida ica.se

Platinum All in One YES

Varumärke

YES

Produktinformation

Yes Platinum All in One diskmaskinstabletter ger dig rengöringseffekt redan första gången och klarar även de tuffaste rengöringsutmaningarna för att få din disk skinande ren. Yes Platinum har diskkraften som ger dig självförtroendet att laga vad du vill, eftersom du vet att det till och med tar hand om ditt flottiga filter för ren disk och en fräsch diskmaskin. Yes kombinerar vätska och pulver i en enda kraftfull kapsel. Det ytterst lättlösliga höljet löses upp fort så att kapseln kan börja rengöra och utföra sitt jobb. Och de är så enkla att använda! Ingen uppackning behövs, lägg dem bara i diskmaskinens diskmedelsbehållare. Innehåller 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone,p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde, alpha-Hexylcinnamaldehyde. Kan orsaka allergisk reaktionOrsakar allvarliga ögonskadorAnvänd ögonskyddVID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkareVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Platinum All in One YES