Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Badrumsrengöring
  5. Shower Power Spray 750ml Ajax

Shower Power Spray 750ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Löser kalk utan skrubbande. Ger även en skyddande hinna mot uppbyggnad av kalk. Dessutom är produkten miljömärkt. Används endast i väl ventilerade utrymmen.Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Förvaras utom räckhåll för barn.P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Shower Power Spray 750ml Ajax

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar