Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Luftfräschare Freshmatic max Freesia & Jasmine Refill 250ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

- Doft av vita blommor, fresia och jasmin - Air Wick Freshmatic Automatic Spray är särskilt utformad för att ge ditt hem varaktig doft - Lättanvänd. Sätt bara i sprayrefillen så släpper den batteridrivna enheten ut en fräsch, lätt doft med jämna mellanrum efter tidsinställning. - Du kan välja mellan tre tidsinställningar 7,5, 15 eller 30 minuter. Innehåller: Citronellol. Kan orsaka en allergisk reaktion.Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 ºC.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömdbehållare.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
Luftfräschare Freshmatic max Freesia & Jasmine Refill 250ml Air Wick