Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Luftfräschare Freshmatic max Freesia & Jasmine Refill 250ml Air Wick

Luftfräschare Freshmatic max Freesia & Jasmine Refill 250ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

- Doft av vita blommor, fresia och jasmin - Air Wick Freshmatic Automatic Spray är särskilt utformad för att ge ditt hem varaktig doft - Lättanvänd. Sätt bara i sprayrefillen så släpper den batteridrivna enheten ut en fräsch, lätt doft med jämna mellanrum efter tidsinställning. - Du kan välja mellan tre tidsinställningar 7,5, 15 eller 30 minuter. Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktion.Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 ºC.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömdbehållare.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. AnvändningKontrollera att kontakten på den automatiska enheten står på OFF innan du sätter i denna aerosolrefill. Vänd bort apparaten från ansiktet innan du sätter på den. När apparaten sätts igång sprejar den automatiskt efter 15 sekunder. Följ bruksanvisningen som medföljer Freshmatic-apparaten noga.

Luftfräschare Freshmatic max Freesia & Jasmine Refill 250ml Air Wick

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar