Startsida ica.se

Ess.Mist Relaxing Lavender, refill 20ml Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

Refill till Air Wick Essential Mist Starterkit i doft av Relaxing Lavender.Air Wick Essential Mist automatisk doftspridare fyller rummet med mild, doftande mist blandad med naturliga eteriska oljor. Refill Relaxing Lavender sprider avslappnande doft av lavender i ditt hem. Refillen räcker upp till 45* dagar - justerbar frekvens för doft.Refillerna är färdigblandade - inget vatten behöver tillsättas. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Innehåller: Citronellol. Kan orsaka en allergisk reaktion.Får ej förtäras. Vid förtäring, kontakta genast läkare.Används endast i väl ventilerade utrymmen.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till i omhändertas enlighet med lokala beståmmelser.Förvaras inlåst.Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barn.

Ess.Mist Relaxing Lavender, refill 20ml Air Wick