Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Sensitive Color flytande 728ml Dreft

Sensitive Color flytande 728ml Dreft

Varumärke

Dreft

Produktinformation

Dreft är ett ikoniskt varumärke som nu lanserats i Sverige. Med Dreft 0% får du ett tvättmedel som ger effektiv rengöring av din tvätt, samtidigt som det är skonsamt för både textilier, hud och miljö. The Ultimate Care helt enkelt! Dreft vårdar dina kläder och har den mest avancerade tekniken för bevarandet av färger. Tvättmedlet är fritt från färgämnen och parfymer vilket hjälper till att minimera risken för hudirritationer och allergier, vilket gör att produkten rekommenderas av Asthma Allergy Nordic. Dreft 0% är märkta med Svanen, innehåller naturliga ingredienser och förpackningarna är gjorda av 99% återvunnen plast. Finns för vit-, svart- och kulörtvätt. Räcker för upp till 18 tvättar. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Sensitive Color flytande 728ml Dreft

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar