Startsida ica.se

Tvättmedel Nyponros 800ml ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Återvinningsbar refillpåse flytande tvätt i ny storlek för den miljömedvetna kunden! Orsakar allvarlig ögonirritation.Ha förpack-ningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Fortsätt att skölja. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt

Tvättmedel Nyponros 800ml ICA Skona