Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Inspiration
  3. Trädgård
  4. Trädgårdsskötsel
  5. Bekämpning
  6. Insektsbekämpning
  7. Myr Effekt dosor 2p

Myr Effekt dosor 2p

Varumärke

Neudorff

Ursprungsland

Tyskland

Produktinformation

Myr Effekt lockar till sig arbetsmyror och därmed bekämpas hela myrsamhällen effektivt. Används med fördel inomhus, på balkonger samt terrasser. Arbetsmyrorna dricker av betet och tar det med sig till boet där hela kolonin matas och utplånas. Tack vare en fördröjd effekt, kan varje myra gå flera gånger mellan dosan och myrsamhället. Med påfyllbara dosor och lockbete för extra påfyllning. Refill med lockbete finns att köpa. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Övrig information

FörvaringHålls utom räckhåll för barn. Får endast förvaras i originalbehållaren. Får ej förvaras tillsammans med djurfoder. Får ej förvaras tillsammans med livsmedel

Myr Effekt dosor 2p

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar