Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Luftuppfräschare
  5. Luftfräschare Gel Morning rain 150g Air Wick

Luftfräschare Gel Morning rain 150g Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

- Fräsch och blommig doft-Tar bort lukter- Fräschar upp luften- Upp till 30 dagars kontinuerlig, effektiv väldoftGelblock skapar en långvarig doft för att eliminera obehagliga lukter eller skapa väldoft. Innehåller: Linalool. Kan orsaka en allergisk reaktion.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. AnvändningDra bort plastfilmen och ställ upprätt på en jämn yta långt ifrån kanterna. Ställ inte doftgelen upp och ner. Vi rekommenderar inte att du försöker ta bort gelen från behållaren

Luftfräschare Gel Morning rain 150g Air Wick

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar