Startsida ica.se

Luftfräschare Gel Morning rain 150g Air Wick

Varumärke

Air Wick

Produktinformation

- Fräsch och blommig doft -Tar bort lukter - Fräschar upp luften - Upp till sex veckors kontinuerlig, effektiv väldoft Gelblock skapar en långvarig doft för att eliminera obehagliga lukter eller skapa väldoft. Innehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.Rökning förbjuden.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Luftfräschare Gel Morning rain 150g Air Wick