Startsida ica.se

Tvättmedel Flytande Kulör Parfymfri 750ml Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel Flytande Kulör Parfymfri 750ml Miljömärkt ICA